Privacybeleid

Privacyverklaring

Wij verplichten ons ertoe om uw privacy te beschermen. Alleen geauthoriseerde medewerkers binnen Vermeer en Vermeer distributeurs hebben toegang tot informatie die verzameld wordt over individuele klanten als zij deze informatie nodig hebben. Onze systemen en gegevens worden constant bijgewerkt om er voor te zorgen dat we een zo goed mogelijke service kunnen bieden aan onze klanten.

We zullen geen persoonsgebonden informatie delen met of verkopen of verhuren aan derde partijen, noch zullen we uw e-mailadres gebruiken om ongewenste e-mailberichten aan u te versturen. Alle e-mailberichten die door Vermeer en/of Vermeer distributeurs aan u verzonden zullen worden, zullen verband houden met de voorziening van diensten en producten waar u uw toestemming aan gegeven heeft. 

Nieuwsbrief