Isikuandmete puutumatus

Isikuandmete puutumatuse avaldus

Oleme pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. Individuaalsetelt klientidelt kogutud andmeid kasutavad ainult Vermeeri ja Vermeeri edasimüüjate volitatud töötajad ja sellises ulatuses, mida neil on vaja teada. Vaatame oma süsteeme ja andmeid pidevalt üle, et meie klientidele parim võimalik teenus tagada.

Me ei müü, jaga ega rendi teie isikuandmeid ühelegi kolmandale isikule ega kasuta teie e-posti aadressi kirjade saatmiseks, mille saatmiseks me ei ole luba küsinud. Kõik Vermeeri ja/või Vermeeri edasimüüjate poolt saadetavad e-kirjad on alati seotud kokkulepitud teenuste osutamise ja kokkulepitud toodete pakkumisega.

Uudiskiri