Kasutamistingimused

Tere tulemast Vermeeri veebilehele Borestore.eu!

Palume teil järgida alltoodud tingimusi. Palun lugege need hoolikalt läbi, sest meie veebilehe kasutamine tähendab automaatselt, et olete nendega nõus.

Autoriõigused

Käesoleval veebilehel sisalduvad graafilised pildid, fotod, nupud ja tekst on Vermeeri ja Vermeer EMEA ainuõiguslik omand ja neid ei või mistahes kujul ega vahendite abil, mehaaniliselt, elektroonselt, fotokoopiate või salvestamise teel ega ühelgi muul viisil Vermeeri eelneva kirjaliku loata levitada, kopeerida või esitleda, reprodutseerida ega üle kanda, välja arvatud isiklikuks või ettevõttesiseseks kasutuseks.

Vermeeri poolt autoriõigustega kaitstud © 1999-2015. Kõik õigused kaitstud.

Kaubamärgid

Käesolev veebileht sisaldab paljusid väärtuslikke kõikjal maailmas registreeritud kaubamärke, mis kuuluvad ettevõttele Vermeer, millele ettevõte litsentse väljastab või mida ettevõte oma kvaliteetsete teenuste ja toodete eristamiseks kasutab. Nimetatud kaubamärgid, seadmete projektid ja nendega seotud varaline omand on riiklike ja rahvusvaheliste seadustega kopeerimise ja jäljendamise eest kaitstud ning neid ei tohi Vermeeri selgesõnalise kirjaliku loata kopeerida ega reprodutseerida.

Vermeeri kaubamärgid

ARMOR, BORESTORE, FIRESTICK, GLADIATOR, QUICKFIRE, NAVIGATOR, T-REX, Vermeeri logo, VERMEER on ettevõtte Vermeer kaubamärgid.

Kolmandate isikute kaubamärgid

DCI on ettevõtte Digital Control Incorporated kaubamärk
Digitrak on ettevõtte Digital Control Incorporated kaubamärk
F2 on ettevõtte Digital Control Incorporated kaubamärk
F Series on ettevõtte Digital Control Incorporated kaubamärk
F5 on ettevõtte Digital Control Incorporated kaubamärk
LT on ettevõtte Digital Control Incorporated kaubamärk
SE on ettevõtte Digital Control Incorporated kaubamärk
Eclipse on ettevõtte Digital Control Incorporated kaubamärk

Ditch Witch on ettevõtte The Charles Machine works, Inc. kaubamärk
CMW on ettevõtte of The Charles Machine works, Inc. kaubamärk
Subsite on ettevõtte The Charles Machine works, Inc. kaubamärk
Jet Trac on ettevõtte The Charles Machine works, Inc. kaubamärk
TriHawk on ettevõtte Earth Tool Company, L.L.C. kaubamärk
SplineLok on ettevõtte Earth Tool Company, L.L.C. kaubamärk

Piiratud vastutus/info täpsus ei ole garanteeritud

Ehkki käesoleval veebilehel toodud info täpsuse tagamiseks on tehtud olulisi jõupingutusi, ei garanteeri Vermeer EMEA käesolevas serveris või teistes serverites oleva info, teksti, linkide, graafiliste materjalide ja muu materjali täpsust ega täielikkust. Seega ÜTLEB Vermeer EMEA LAHTI KÕIGIST OTSESTEST VÕI VIHJATUD MISTAHES KÜSIMUSI PUUDUTAVATEST KÄESOLEVA VEEBILEHEGA SEOTUD GARANTIIDEST, SEALHULGAS PIIRANGUTETA MÜÜDAVUST VÕI MISTAHES KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUST PUUDUTAVATEST GARANTIIDEST. Vermeer EMEA vaatab käesoleval veebilehel esitatud info, teenused ja ressursid aeg-ajalt üle ning võib teha asjakohaseid muudatusi ilma varasemaid, praegusi või tulevasi külastajaid sellest teavitamata. VERMEER EMEA EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL MISTAHES KÄESOLEVAL VEEBILEHEL SISALDUVA INFO KASUTAMISEST TEKKINUD KAUDSE, ERILISE, JUHUSLIKU VÕI KASUTAMISEST TINGITUD KAHJU EEST.

ETTEVÕTTELE VERMEER MATERJALIDE ESITAMISE PUHUL …

Kõik märkused, soovitused, ideed, graafiline materjal või info, mille käesoleva veebilehe kaudu Vermeer EMEA-le edastate, muutub ja jääb Vermeer EMEA omandiks. See tähendab, et:
• Vermeer EMEA ei pea esitatud materjale konfidentsiaalsena käsitlema.
• Vermeer EMEA-lt ei saa teie poolt esitatud ideede kasutamise suhtes õigusi nõuda (sealhulgas, aga mitte ainult toote- ja reklaamiideede suhtes).
• Kui Vermeer EMEA esitatud materjale (või midagi nendega sarnanevat) kasutab, ei pea Vermeer EMEA selle eest teile ega kellelegi teisele tasuma.
• Kõik mistahes käesolevaks hetkeks esitatud ja tulevikus esitatavad materjalid on Vermeer EMEA ainuomandiks. Vermeer EMEA võib seesuguseid materjale kasutada mistahes eesmärgil, ilma selle eest teile ega kellelegi teisele tasumata.
• Tunnistate, et vastutate materjali esitamise eest. Seega tunnistate, et teie (ja MITTE Vermeer EMEA) vastutate täielikult sõnumi eest, sealhulgas selle seaduspärasuse, usaldusväärsuse, sobilikkuse, originaalsuse ja autoriõiguste eest.

Küpsised

Vermeeri veebileht kasutab sarnaselt enamikuga interaktiivsetest veebilehtedest küpsiseid, mis võimaldavad Vermeeril ja Vermeeri esindustel iga külastuse ajal kasutaja andmed välja otsida. Küpsiseid kasutatakse mõnedes meie veebilehe piirkondades vastava piirkonna funktsionaalsuse võimaldamiseks ning külastavatele inimestele lihtsa kasutamise tagamiseks.

Lingid kolmandate isikute veebilehtedele

Käesoleval lehel toodud lingid võimaldavad teil Vermeer EMEA veebilehelt lahkuda. Lingitud veebilehed ei ole Vermeer EMEA kontrolli all ning Vermeer EMEA ei vastuta ühegi seesuguse veebilehe sisu eest ega lingitud lehtedel toodud linkide eest. Vermeer EMEA pakub teile nimetatud linke ainult mugavuse eesmärgil ja lingi lisamine ei tähenda, et Vermeer EMEA kiidab veebilehe heaks.

Uudiskiri