Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij de Vermeer Borestore.eu website

We verwachten van u dat u zich houdt aan onderstaande gebruiksvoorwaarden. Lees deze zorgvuldig door aangezien u automatisch akkoord gaat met deze voorwaarden als u onze website bezoekt.

Copyright

De afbeeldingen, foto's en tekst die deze website bevat zijn het exclusieve eigendom van Vermeer Corporation en Vermeer EMEA. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van Vermeer Corporation mogen deze op geen enkele wijze worden verspreid, gekopieerd of getoond, nagemaakt of verzonden worden, met inbegrip van mechanische, electronische, foto- of andere reproductiemethoden, met uitzondering van persoonlijk of intern gebruik.

Copyright © 1999-2015 Vermeer Corporation. All rechten voorbehouden.

Handelsmerken

Deze website bevat veel waardevolle handelsmerken die wereldwijd het bezit zijn van, geregistreerd zijn of gebruikt worden door Vermeer Corporation om haar kwaliteitsproducten en -diensten te onderscheiden. Deze handelsmerken, machineontwerpen en bijbehorende eigendomsrechten zijn beschermd tegen verveelvuldiging en namaak onder nationale en internationale wetgeving en mogen niet verveelvuldigd of nagemaakt worden zonder schiftelijke toestemming van Vermeer Corporation.

Handelsmerken van Vermeer Corporation

ARMOR, BORESTORE, FIRESTICK, GLADIATOR, QUICKFIRE, NAVIGATOR, T-REX, Vermeer Logo, VERMEER zijn handelsmerken van Vermeer Corporation.

Handelsmerken van derden

DCI is een handelsmerk van Digital Control Incorporated
Digitrak is een handelsmerk van Digital Control Incorporated
F2 is een handelsmerk van Digital Control Incorporated
F5 is een handelsmerk van Digital Control Incorporated
LT is een handelsmerk van Digital Control Incorporated
SE is een handelsmerk van Digital Control Incorporated
Eclipse is een handelsmerk van Digital Control Incorporated

Ditch Witch is een handelsmerk van The Charles Machine works, Inc.
CMW is een handelsmerk van The Charles Machine works, Inc.
Subsite is een handelsmerk van The Charles Machine works, Inc.
Jet Trac is een handelsmerk van The Charles Machine works, Inc.
TriHawk is een handelsmerk van Earth Tool Company, L.L.C.
SplineLok is een handelsmerk van Earth Tool Company, L.L.C.

Beperking van de aansprakelijkheid / Zorgvuldigheid informatie op website

Alhoewel de uiterste zorg besteedt wordt aan deze website en de informatie hierop, kan Vermeer EMEA niet garanderen dat de informatie, tekst, links, afbeeldingen en andere items op deze of op één van onze andere servers compleet en accuraat is. Vermeer EMEA wijst dan ook iedere aansprakelijkheid , ontstaan door of voortvloeiend uit enig aspect gerelateerd aan deze website van de hand. Vermeer EMEA zal de informatie, diensten en middelen op deze website regelmatig herzien en behoudt zich het recht voor om veranderingen door te voeren zonder verplichting om toekomstige, huidige en bezoekers uit het verleden hierover in te lichten. In geen geval is Vermeer EMEA aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele of oorzakelijke schade(s) ontstaan door het gebruik van informatie of diensten aangeboden via deze website.

Informatie doorgeven aan Vermeer

ALS U INFORMATIE DOORGEEFT AAN VERMEER...

Alle opmerkingen, suggesties, ideëen, afbeeldingen of andere informatie die u doorgeeft aan Vermeer EMEA via deze website wordt en blijft eigendom van Vermeer EMEA. Dit betekent dat:

• Vermeer EMEA dit niet hoeft te behandelen als vertrouwelijke informatie
• U geen aanspraak op rechten heeft voor ideëen die u aan Vermeer EMEA doorgeeft (inclusief, maar niet beperkt tot producten of marketing ideëen.)
• Als Vermeer EMEA uw inzendingen (of iets wat daarop lijkt) gebruikt, hoeft Vermeer EMEA u of iemand anders daar niets voor te betalen.
• Vermeer EMEA heeft de exclusieve eigendomsrechten van alle huidige en in de toekomst voortvloeidende rechten van alle soorten inzendingen. Vermeer EMEA kan deze inzendingen gebruiken voor ieder doeleinde zonder u of iemand anders daarvoor te compenseren.
• U bevestigd hierbij dat u verantwoordelijk bent voor iedere inzending die u verstuurt. U erkent dus dat u (en niet Vermeer EMEA) de volledige verantwoordelijkheid heeft voor ieder bericht, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en auteursrechten.

Cookies

Net als de meeste andere interactieve websites, gebruikt Vermeer's website cookies om er voor te zorgen dat Vermeer en Vermeer distributeurs gebruiksgegevens kunnen verzamelen voor ieder bezoek. Cookies worden gebruikt op bepaalde plaatsen in de site om de functionaliteit te verbeteren en om het gebruiksgemak voor de bezoekers te verhogen.

Koppelingen naar websites van derden

Deze website bevat koppelingen die er voor zorgen dat u de Vermeer EMEA website verlaat. Vermeer EMEA heeft geen controle over de websites die u via deze koppelingen kunt bezoeken en Vermeer EMEA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige website die u via een koppeling kunt bezoeken of koppelingen die op de te bezoeken websites geplaatst zijn. Deze koppelingen worden u aangeboden door Vermeer EMEA voor uw gemak and het gebruik van enige koppeling betekent niet dat Vermeer EMEA haar goedkeuring verleent aan de website die via die koppeling bezocht kan worden.

Nieuwsbrief