Zásady pro identifikátory cookies

Cookie Settings
Tyto zásady v oblasti identifikátorů cookies popisují, jakým způsobem společnost Vermeer Corporation a jí ovládané osoby (dále jen „Vermeer“) využívají identifikátory cookies a další sledovací technologie na svých webech a ve svých mobilních aplikacích a poskytují informace o tom, jak můžete spravovat nastavení související s využíváním těchto technologií. Pokud máte další otázky k informacím v těchto zásadách pro identifikátory cookies, kontaktujte nás na privacy@vermeer.com. Informace o praxi společnosti Vermeer v oblasti ochrany osobních údajů a jejich shromažďování rovněž naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na https://www.vermeer.com/NA/en/N/privacy.

Webové stránky, mobilní aplikace a nástroje pro produktivitu společnosti Vermeer

Společnost Vermeer vlastní a provozuje několik webových stránek přístupných z internetu, jakož i řadu mobilních aplikací a nástrojů pro produktivitu. Patří k nim web společnosti Vermeer (https://www.vermeer.com), několik stránek, na nichž si může veřejnost prohlížet a nakupovat zařízení a příslušenství společnosti Vermeer, mobilní aplikace na podporu produktivity prostřednictvím snazší správy výkonu strojů a plánování na pracovišti ze strany uživatelů a další funkce.

Shromažďování údajů na webových stránkách a účely

Při návštěvě našich webových stránek nebo při používání našich mobilních aplikací shromažďujeme automatizovanými prostředky určité údaje, včetně údajů, které mohou určit Vaši totožnost („osobní údaje“), za použití technologií, jako jsou identifikátory cookies, pixelové značky, analytické nástroje prohlížeče, serverové logy a webové majáky. Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky odesílají do Vašeho počítače nebo jiného zařízení připojeného k internetu k jedinečné identifikaci Vašeho prohlížeče nebo pro ukládání údajů nebo nastavení ve Vašem prohlížeči. Pixelové značky a webové majáky jsou malé grafické obrázky umístěné na webových stránkách nebo v e-mailech, které nám umožňují určit, zda jste provedli určitý úkon. Tento oddíl obsahuje údaje o tom, jakým způsobem využíváme údaje shromážděné těmito technologiemi.

Typ cookies

Účel (účely)

Nezbytné cookies

Tyto identifikátory cookies umožňují správné fungování našich webových stránek. Bez nich bychom nebyli schopni Vám poskytovat požadované služby, ani byste nebyli schopni využívat naše webové stránky v souladu se zamýšleným účelem. Umožňují nám Vás poznat při Vašem návratu, pomáhají nám poskytovat individualizovaný uživatelský dojem a dovolují nám odhalit určité typy podvodu.

Funkční cookies

Patří k nim Adobe Flash Cookies, Microsoft Silverlight a obdobné technologie, které si pamatují Vaše nastavení, preference a uživatelské zvyklosti obdobným způsobem jako identifikátory cookies v prohlížeči k individualizaci a zlepšení Vašeho uživatelského dojmu v online prostoru, nejsou však spravovány prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Ke správě Flash a Silverlight cookies navštivte webové stránky společností Adobe a Microsoft.

Analytické cookies

Patří k nim zejména cookies a pixelové značky Google Analytics, které nám umožňují měřit a zlepšovat fungování webových stránek a (bez identifikace jednotlivých uživatelů) sledovat, jakým způsobem uživatelé používají naše webové stránky a shromažďují další údaje o online provozu. Pro správu Google Analytics cookies navštivte web společnosti Google.

Marketingové/reklamní cookies

Jedná se o identifikátory cookies partnerských třetích osob. Využívají se k doručování reklam, které jsou pro naše zákazníky více relevantní a smysluplné. Mohou být využívány k omezení počtu zobrazení určitých reklam. Současně mohou být využívány ke sledování účinnosti našich reklamních kampaní na webových stránkách společnosti Vermeer i na jiných webech.


Údaje, které shromažďujeme

Ze souborů cookies a dalších technologií shromažďuje různé typy údajů. Můžeme například shromažďovat údaje o zařízení, které používáte k přístupu na náš web, o typu Vašeho operačního systému, typu prohlížeče, doméně, a dalších systémových nastaveních, jakož i o jazyce, který Váš systém používá a o zemi a časovém pásmu, v nichž se Vaše zařízení nachází. Naše serverové logy mohou rovněž zaznamenávat IP adresu nebo obdobný údaj o zařízení, které používáte pro připojení k internetu. IP adresa je jedinečný identifikátor, který zařízení používá k vzájemné identifikaci a komunikaci na internetu. Můžeme rovněž shromažďovat údaje o webech, které jste navštívili před návštěvou webu společnosti Vermeer a o webových stránkách, které navštěvujete po odchodu z našeho webu.

V mnoha případech údaje, které shromažďujeme prostřednictvím cookies a dalších nástrojů, využíváme pouze způsobem, při němž nelze určit Vaši totožnost a bez spojení s osobními údaji. Shromažďované údaje o uživatelích webu například používáme k optimalizaci našich webových stránek a abychom lépe pochopili vzorce provozu na webových stránkách. V některých případech přiřazujeme údaje, které shromažďujeme prostřednictvím cookies a dalších technologií, s Vašimi osobními údaji. Pokud nastavení ve Vašich mobilních zařízeních s funkcí určení geografické polohy umožňují našim mobilním aplikacím shromažďovat údaje o poloze, budeme tyto údaje shromažďovat automaticky.

Cookies a sledovací technologie třetích osob

Společnost Vermeeer má vztahy s externími reklamními společnostmi k realizaci funkcí sledování a reportingu pro zpracování našeho webu. Tyto externí reklamní společnosti mohou umisťovat cookies do Vašeho počítače tak, aby mohly zobrazovat reklamu, která je cílena na Vás. Tyto externí reklamní společnosti by neměly v rámci tohoto procesu shromažďovat osobní údaje, stejně tak jim v rámci tohoto procesu neposkytujeme osobní údaje.

Vaše možnosti – odhlášení a správa nastavení

Můžete spravovat preference v oblasti identifikátorů cookies a odhlásit cookies a další obdobné používané shromažďovací technologie změnou nastavení ve Vašem prohlížeči nebo rozhraní, které jsou obecně známa jako nastavení „Zákaz sledování“. Každý prohlížeč a každé rozhraní jsou odlišné, proto nahlédněte do oddílu „Nápovědy“ Vašeho prohlížeče nebo rozhraní, pokud chcete zjistit bližší informace o preferencích v oblasti cookies a dalších dostupných nastaveních pro ochranu soukromí. Můžete spravovat, jakým způsobem budou Vaše mobilní zařízení a Váš mobilní prohlížeč sdílet údaje o poloze se společností Vermeer, stejně tak, jakým způsobem bude Váš mobilní prohlížeč nakládat se soubory cookies a souvisejícími technologiemi, změnou nastavení ochrany soukromí a bezpečnosti ve Vašem mobilním zařízení. Chcete-li se dozvědět více o změně těchto nastavení, seznamte se, prosím, s pokyny Vašeho mobilního operátora nebo výrobce Vašeho zařízení. Obecně společnost Vermeer vyhovuje požadavkům a požaduje, aby všichni její poskytovatelé služeb vyhověli požadavkům nastavení „Zákazu sledování“, které zvolíte ve Vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas

Při první návštěvě našich webových stránek nebo prvním použití našich mobilních aplikací Vám bude předloženo oznámení, jež bude uvádět některé základní informace o našem použití identifikátorů cookies a odkaz na naše zásady v oblasti ochrany osobních údajů, kde získáte bližší informace. Na našich webových stránkách nebo ve webových aplikacích, které vyžadují přihlášení můžete být dále v rámci procesu vytvoření účtu vyzváni k udělení souhlasu s licenčním ujednáním koncového uživatele („EULA“). V obou případech budete mít možnost udělit souhlas s použitím identifikátorů cookies a dalších sledovacích technologií a bude Vám poskytnut přístup k informacím, jakým způsobem můžete identifikátory cookies vypnout, pokud s jejich používáním nesouhlaste.

Uvědomte si však, že v souladu s výše uvedeným je použití některých cookies nezbytné k fungování našich webových stránek a mobilních aplikací. Nemusí být možné, abyste znemožnili použití těchto cookies a pokračovali v používání našich webových stránek nebo mobilních aplikací v souladu se zamýšleným účelem. Ostatní cookies nejsou k fungování našich webových stránek a mobilních aplikací nutně nezbytné, a přestože se jejich vypnutí a další využívání našich webových stránek a mobilní aplikací nevylučuje, může dojít ke zhoršení Vašeho uživatelského dojmu. Nemusí se například nahrát video nebo nemusíte mít přístup na některé stránky.

V každém případě platí, že bez ohledu na rozsah, v jakém udělíte svůj souhlas s použitím cookies a dalších sledovacích technologií, můžete tento souhlas kdykoliv odejmout, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování údajů, které jsme realizovali na základě Vašeho souhlasu před jeho odejmutím. K odejmutí souhlasu může dojít vypnutím používání identifikátorů cookies popsaném v oddílu (V).

U uživatelů, kteří udělují souhlas s naším užitím identifikátorů cookies a dalších sledovacích technologií může být nutné tento souhlas průběžně obnovovat. O obnovení souhlasu požádáme uživatele po uplynutí jednoho roku od dne udělení jejich předchozího souhlasu, dále Vás vyzveme k obnovení Vašeho souhlasu kdykoliv dojde ke změně našich zásad v oblasti ochrany osobních údajů, EULA, nebo v činnostech zpracování údajů, které se Vás podstatným způsobem dotýkají.

Kontaktujte nás

Na společnost Vermeer se s otázkami a podněty k těmto zásadám pro identifikátory cookies můžete obracet prostřednictvím e-mailu privacy@vermeer.com. Nebo nás můžete kontaktovat telefonicky na +1 (641) 628-3141 nebo poštou na následující adrese:

Vermeer Corporation
K rukám: Oddělení ochrany osobních údajů, právní oddělení
1210 Vermeer Road East
Pella, IA 50219

Na našeho zástupce v EU se můžete obrátit e-mailem na jbakker@vermeer.com; telefonicky na +31-113-272-700; nebo poštou na následující adrese:

Vermeer EMEA
K rukám: Jaap Bakker
Nijverheidsstraat 20
4458 AV ‘s-Heer Arendskerke
Nizozemsko

Aktualizováno: 5. června 2018

Novinky